rosii specled roman

ROSII BICOLORE (specled roman) - 100 sem./plic (mai multe detalii...)
ROSII BICOLORE (specled roman) - 100 sem./plic (mai multe detalii...) CATEGORIA 1 - tomate
Soi cu crestere nedeterminata, productiv care poate fi cultivat in camp...
10,00 RON